grote veer

Team Talenten Motivatie Analyse

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) maakt in een keer duidelijk hoe het met het team is gesteld en waar de aandachtspunten liggen. De analyse geeft inzicht in de drijfveren en de talenten van je team. De grondgedachte is dat als je medewerkers kunnen werken naar wat hun diep van binnen drijft, zij als vanzelf optimaal presteren. Daarop inspelen levert een win-win situatie op voor je medewerkers en je organisatie. Je kunt de TMA gebruiken om sterke punten, kansen en knelpunten van je team inzichtelijk te maken. Je team krijgt zicht op waar ieders behoeften liggen en hoe ieder teamlid het beste tot haar recht komt in het team.

Wat gaan we doen?

• Het vaststellen van competentieprofielen van je team
• Het maken van de online TMA analyses
• Het analyseren van de resultaten en verbinden van de competenties met de uitslagen
• Individueel bespreken van de rapportages met werknemers
• Bespreken van resultaten, het maken van een toekomstvisie en vervolgstappen met het team tijdens een teamdag

De TMA is een wetenschappelijk gevalideerde online test die is gebaseerd op de behoeftetheorie van Henry A. Murray. Hij stelt dat iedereen bepaalde behoeften heeft die voor een deel onbewust zijn. Als je TMA doet, krijg je er volledig zicht op. Je krijgt een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van je drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden. De TMA meet 22 drijfveren, 44 talenten en daarnaast worden er 53 competenties in kaart gebracht.
Samenwerken met je team

Wat is een drijfveer?

Je drijfveren geven vanuit je diepste verlangen aan wat je onbewust wel en niet wil. Ze gaan over jouw motivatie, voorkeuren en waarden. Je hebt ze al vanaf kleins af aan in je. Je herkent je drijfveren door te kijken naar datgene waar je heel veel zin in hebt om te doen en naar datgene waar je juist weerstand bij ervaart. Als je er goed zicht op hebt, lukt het je veel beter om te kiezen voor wat echt bij je past.