“Vanuit ons Akorda-team, waren we op zoek naar een doe-het-zelf-pakket om ons project ‘balans in ontwikkeling’ een boost te geven. Hanneke heeft ons vooraf begeleid in elke stap die we zelf gingen zetten. Dit ging gepaard met een terugblik en een vooruitblik. Het Heidagspel ademt naar eigen regie en flexibiliteit waardoor we het teamspel op onze eigen manier konden inkleuren. Het draaiboek en de opdrachten waren duidelijk beschreven waardoor we er goed mee uit de voeten konden.  We hebben een hele mooie duurzame match met Eigen Kracht coaching en zijn blij met uitstekende samenwerking! We begonnen deze reis drie jaar geleden en zijn inmiddels toe aan vervolgstappen.”

Linda Broek – senior HR adviseur/projectbegeleider 
Akorda onderwijsdienstverlenin

“Tijdens een eerste kennismaking kreeg ik direct in de gaten dat Hanneke de juiste coach was voor ons. Ze is in staat goed te ‘verstaan’. Dat was precies waar onze behoefte lag. Daarnaast is Hanneke kritisch en hielp zij ons ook het doel scherp te formuleren en voor ogen te houden. Samen hebben we gewerkt aan een programma om de communicatie binnen ons team te verbeteren. Toen er tijdens het uitvoeren van het programma nieuwe zaken aan het licht kwamen, schakelde Hanneke direct. Ze is zeer gevoelig voor non-verbale communicatie en vraagt door. Hiermee stelt zij mensen in staat te zeggen wat ze echt bedoelen. Het is mooi en aanstekelijk om te zien dat Hanneke zichtbaar plezier heeft in haar werk, vooral als het uitdagend wordt.”

Rory Dickhoff – manager
Poppodium Kroepoekfabriek

“Hanneke verzorgde voor ons een kantooravond waarbij we op speelse wijze meer inzicht kregen in de rollen van ons team en in ieders kwaliteiten. De luchtige aanpak, werkend met levendige oefeningen, paste goed bij ons team. De adviseurs van Mura zijn praktisch en werken oplossingsgericht, de match met Eigen Kracht coaching en de aanpak van Hanneke sloot daarom goed aan. Het resultaat: een waardevolle avond met een goede energie en concrete aanknopingspunten om zelf mee aan de slag te gaan”.

Eefje de Bruijne – directeur/bestuurder Mura zorgadvies

“Mijn team had geen duidelijk doel voor ogen, hield zich niet aan de gemaakte afspraken en elkaar aanspreken op gedrag, dat gebeurde niet. Hanneke hielp ons stil te staan bij onze ontwikkelpunten. Tijdens meerdere bijeenkomsten en in individuele sessies gingen we in op wat voor ons belangrijk was en hoe we elkaar het beste konden helpen om ons werk te doen. Ik merkte dat mijn team niet altijd begreep dat er bepaalde afspraken waren. Door de coaching stonden mijn medewerkers veel meer open voor mijn uitleg over de gang van zaken. Hier was begrip voor en dat versterkte het teamgevoel. Doordat we samen nieuwe afspraken maakten, voelde mijn team zich er ook meer verantwoordelijk voor en hielden ze stand. Ook vertelde mijn team wat zij van mij nodig had. Ik ben aan het denken gezet hoe ik beter bij hen kon aansluiten. We leerden op een betere manier met elkaar in gesprek te gaan en te benoemen wat er speelt. Hanneke is oprecht betrokken en speelt goed in op wat zich in het moment aandient.”

Irene Donkersloot – manager inkoop en logistiek 
De Zellingen zorg