grote veer

Unieke aanpak

Het spel geeft inzichten in hoe je de onderlinge samenwerking binnen je team kunt verbeteren. Je kunt het Heidagspel gebruiken voor teambuilding, een heidag, teamcoaching of voor een leerzaam teamuitje. Het bijzondere aan deze coachtool is dat alle deelnemers optimaal worden betrokken en niemand zich kan verstoppen of onttrekken aan het proces. Hierdoor ontstaat een sterk wij-gevoel.

De manier waarop je tijdens dit spel met elkaar in gesprek gaat, is heel actief. Het coachspel is actiegericht en bedoeld om de spontaniteit en creativiteit van mensen vrij te maken. Alleen maar praten of post-its plakken, is er niet bij. Aan de hand van coachvragen, creatieve en levendige opdrachten gaan de teamleden met elkaar het gesprek aan. Het krachtige gevoel dat hieruit ontstaat, maakt dit teamspel bijzonder inspirerend en effectief!

Doelstellingen

Het Heidagspel is bedoeld om een boost aan de onderlinge samenwerking te geven. Teams worden zich bewust van:

  • krachten en zwaktes
  • ontwikkelpunten en blinde vlekken
  • vastgeroeste patronen
  • effectief en ineffectief gedrag
  • gezamenlijke uitdagingen of punten waar de aandacht het beste naar uit kan gaan
  • manieren om de teamspirit te (her)vinden

Grondlegger

Het Heidagspel is gestoeld op de inzichten van huisarts, schrijver en psychotherapeut Jacob Levi Moreno (1889 – 1974). Gebeurtenissen, ruzies of toekomstvragen liet hij naspelen of uitbeelden. Zijn deelnemers bleken hier meer van te leren dan wanneer zij er alleen over spraken. Als je een situatie naspeelt, worden dezelfde hersencellen geactiveerd als in de werkelijke situatie. Door alleen over een situatie te spreken gebeurt dit niet. De denkrichtingen van Moreno zijn in dit coachspel vertaald naar praktische opdrachten die iedereen op een gemakkelijke manier kan doen. Je denkt en praat niet alleen  over je vraagstelling, je gaat op een levendige manier aan de slag met je vraagstuk.