grote veer

Teamcoaching

Neemt je team niet de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag? Of zijn er veel onderlinge irritaties? Irritaties die niet zomaar met een teamdag verholpen zijn? Kies dan voor een intensief teamcoachingstraject op maat!

Herken je dit? Je teamleden:

• nemen geen verantwoording voor hun eigen gedrag
• ervaren veel onderlinge irritatie
• geven geen of weinig feedback, maar roddelen veel
• voelen zich niet gezamenlijk verantwoordelijk
• stellen zich niet kwetsbaar op omdat ze elkaar niet vertrouwen
• schuiven fouten onder de tafel en werken langs elkaar heen 

Het kan anders met teamcoaching Rotterdam

Verbeter met onze teamcoaching de sfeer, de samenwerking en de teamresultaten. Het unieke aan onze teamcoaching is dat niemand zich kan ‘verstoppen’ of onttrekken aan het proces. Alleen praten of post-its plakken, is er niet bij. We gaan op een actieve manier met elkaar in gesprek. Ons motto is hoe creatiever en levendiger de oefeningen, waarin situaties echt worden beleefd, des te leerzamer ze zijn. Je team ervaart hoe het anders kan zijn. Dat zie je meteen terug in de prestaties.

Je team:
• krijgt inzicht in vastgeroeste patronen
• herkent, erkent en gebruikt elkaars kwaliteiten
• krijgt inzicht in effectief en ineffectief gedrag
• gaat al tijdens het coachtraject op een opbouwende manier met
   elkaar
• hervindt verloren teamspirit